Lokalpolitiskt program för Hässelby och Vällingby 2018

Det här är lösningar vi vill få till i Hässelby och Vällingby de kommande åren.

Lev där du bor

Vi vill ha levande centrum, med ett gott utbud av både offentlig  och kommersiell service.
Ett levande centrum betyder ökad livskvalitet för alla. Unga måste få en meningsfull fritid. Gamla måste få förutsättningar att kunna leva självständigt och stressade barnfamiljer måste ha lek och bekvämligheter nära till hands.

Detta möter vi i ett centrum som erbjuder både fritidsgårdar och bibliotek, möjligheter att utöva sport och kultur jämte närköp, caféer och lekplatser.

Servicen i våra lokala centrum måste möta invånarnas behov. Där helt nya stadsdelar byggs, som i Råcksta, behövs att butiker, sopstationer, förskolor, ungdomsgårdar och annan samhällsservice öppnas i en utsträckning som möter den ökande folkmängden.

I Hässelby Gård krävs mer resurser och anställda till vårdcentralen för att minska trycket på personalen. Här liksom på ungdomsmottagningen måste väntetiderna kortas ner.

Vänsterpartiet i Hässelby-Vällingby vill se att våra stadsdelar får kommunala satsningar med ordentliga investeringar för att hålla centrum levande, och så att vi som bor här kan vara med och på riktigt bestämma över vad vi behöver i våra områden. Stockholm är en rik kommun, och vi vill få till en smartare fördelning än att skattepengarna går ner i fickan på direktörer och aktieägare.

En förutsättning för ditt inflytande på Hässelby-Vällingbys offentliga service är att vår stadsdelsnämnd har kontroll över den lokala budgeten och inflytande på politiken i stadshuset. Det är så vi har möjlighet att påverka lokalt.

Stadsdelsnämnd och stadsdelsförvaltning ska vara lätt att nå och lätt att förstå. Vår stadsdel ska vara av folket för folket och det ska vara möjligt för oss som bor här att förverkliga våra idéer genom att vi har insyn och medbestämmande, till exempel genom forum för invånare att komma till tals direkt inför våra politiker.

Lättare att lära i lugnare skola

Stora barngrupper i skola och förskola leder till stökig miljö som kan bli överväldigande för både barnen och de vuxna. Det blir svårt att tillgodose varje barns behov och de vuxna riskerar att bränna ut sig.

Så kan man inte ha det. Barnen är det viktigaste vi har så Vänsterpartiet kommer prioritera att Hässelby och Vällingby får fler pedagoger och färre barn i varje klass. På så vis tänker vi skapa en mer hållbar arbetssituation och en tryggare vardag för barnen.


Förbättra Västerorts Ungdomsmottagningar

Vi tycker det är orimligt att Västerort endast har två ungdomsmottagningar som ska ta hand om över 30 000 ungdomar. Det gör mottagningarna svårtillgängliga för dem som arbetar och går i skolan, kötiderna till kurator blir oacceptabelt långa och erbjudandet om drop-in går inte att uppfylla. Vi anser att detta har skapat en ohållbar situation och vill därför se att mer resurser läggs på att öppna ungdomsmottagningar på fler platser i Västerort och på att förbättra både servicen och tillgängligheten. Den som mår dåligt nu ska inte behöva vänta i en månad på att få prata med någon. Vänsterpartiet i Hässelby-Vällingby vill åtgärda problemen med att

– anställa mer personal på mottagningen i Vällingby och höja kapaciteten så att väntetiden blir max fem dagar på att få träffa en barnmorska eller få tid för besök hos läkare eller kurator.
– öppna nya mottagningar i både Bromma och Spånga-Tensta.

En värdigare vård i hemmet

Vänsterpartiet vill förbättra arbetsförhållanden för personer som jobbar med hemtjänst och hemsjukvård. Detta sker genom att möjliggöra för att personal ska få större inflytande över sitt eget schema och att kunna matchas med vårdtagare för att göra besöken mer värdiga, mer värdefulla och med mindre stress för båda parter.

Vi vill att handläggning i LSS-ärenden effektiviseras och handläggningstiden förkortas. Vi vill höja budget till hemtjänst och hemsjukvård för att ge utrymme för längre besök hos vårdtagare och att stadsdelen kan anställa mer personal på heltid.

Kollektivtrafik för alla

Vänsterpartiet vill att alla kollektivtrafik i Stockholm ska bli avgiftsfri.

Avgiftsfri kollektivtrafik har visat sig innebära ökad rörelsefrihet för människor med små resurser och samtidigt ett minskat antal korta bilresor, vilket vi ser i de kommuner som idag använder ett avgiftsfritt system. Detta är den självklara utvecklingen för klimatet, ekonomin och samhället. På kort sikt vill vi att SL-taxan ska frysas. Inga höjningar de närmaste åren. Vi vill göra alla resor helt fria från avgift för alla yngre än 18 år. För pensionärer vill vi att avgiften slopas under lågtrafik.

– Busslinjerna i Hässelby måste bli fler och tätare.
– Inför eldrivna expressbussar mellan Åkermyntan och Fridhemsplan:
Kostnadseffektivt och miljövänligt.
– Sätt in en blåbusslinje som kopplar ihop Hässelby Gård med
pendeltåget i Spånga.

Vi behöver din röst för att förändra. Rösta på Vänsterpartiet 9 september. (eller förtidsrösta redan nu!)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *